Eurovent ยูโรเวนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัดลมและโบลเวอร์อุตสาหกรรม

TH / EN

ลดความชื้นเมล็ดข้าว เก็บได้นานขึ้น ไม่ต้องเสี่ยงขาดทุน

ลดความชื้นเมล็ดข้าว เก็บได้นานขึ้น ไม่ต้องเสี่ยงขาดทุน

ปัญหาส่วนใหญ่ในการเก็บเกี่ยวข้าวมักมีปัญหาในเรื่องของความชื้นในข้าวเปลือก การเก็บเกี่ยวข้าวที่เหมาะสม เมล็ดข้าวจะมีความชื้นประมาณ 20-25%
เมล็ดข้าวมีการหายใจ จะทำให้เมล็ดข้าวมีอุณหภูมิที่สูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ ส่งผลโดยตรงทำให้เสื่อมคุณภาพ เช่น เกิดเชื้อรา ข้าวเหลือง ข้าวเน่า ข้าวคุณภาพต่ำ ส่งผลเสียต่อผลผลิตและราคา วิธีการแก้ไขคือ การลดความชื้นของเมล็ดข้าวให้เหลือประมาณ 14% จะสามารถเก็บข้าวได้ 2 -3 เดือน และหากต้องการเก็บข้าวมากกว่า 3 เดือนขึ้นไป ให้ลดความชื้นให้ต่ำกว่า 12%

การลดความชื้นของเมล็ดข้าวนั้น สามารถทำได้หลายวิธี แต่ชาวนาส่วนใหญ่มักที่จะเลือกวิธีการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นตัวช่วยพาความชื้นออกจากเมล็ดข้าว ทำให้ความชื้นของเมล็ดลดลง เป็นวิธีการที่ประหยัด ไม่ยุ่งยาก แต่มีข้อเสียคือ ต้องใช้แรงงานและพื้นที่ในการตาก และไม่สามารถควบคุมคุณภาพข้าวได้

ซึ่งการลดความชื้นเมล็ดข้าวที่สามารถควบคุมคุณภาพได้ โดยให้เหลือความชื้นประมาณ 14% นั้น สามารถทำได้ด้วยวิธีการลดความชื่นด้วยลมจากโบลเวอร์ ซึ่งข้อดีของการใช้โบลเวอร์ในการลดความชื้น สามารถใช้ได้ทุกสภาพอากาศ สามารถควบคุมการลดความชื้นตามที่ต้องการได้ โดยจะมีผลดีดังนี้
– ป้องกันเมล็ดข้าวเปลี่ยนเป็นสีเหลือง
– ช่วยระบายอากาศภายในกองข้าวเปลือก
– ลดความร้อนจากการหายใจของเมล็ดข้าว
– ลดการเจริญเติบโตของจุลินทรีต่างๆที่เกิดจากความชื้น

โดยอาศัย ” โบลเวอร์เป่ากองข้าวยี่ห้อ Eurovent รุ่น Sun Fan “

ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้
– ฐานรับติดตั้งตู้ควบคุมสะดวกในการติดตั้ง
– ตะแกรงทางเข้าป้องกันเศษวัสดุเข้าพัดลม
– กรวยทางเข้าแบบโค้งเพิ่มประสิทธิภาพลดแรงเสียดทานของลม
– สามารถล๊อคล้อได้
– พ่นเคลือบสี Epoxy กันสนิม
– มอเตอร์ IP55 สามารถตั้งกลางแจ้งได้
– คานเสริมเหล็กเพิ่มความแข็งแรง
– สามารถผลิตได้ตามความต้องการ 10 hp – 60 hp ( หรือมากกว่า )
– ป้องกันเมล็ดข้าวเปลี่ยนเป็นสีเหลือง
– ช่วยระบายอากาศภายในกองข้าวเปลือก
– ลดความร้อนจากการหายใจของเมล็ดข้าว
– ลดการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ต่างๆ ที่เกิดจากความชื้น

การเก็บเกี่ยวข้าวก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการสีนั้นเป็นเรื่องสำคัญอย่างมาก หากข้าวมีความชื้นมาก ก็จะทำให้ขายไม่ได้ราคาตามที่ต้องการ
เพราะฉะนั้น เราควรคำนึงถึงจุดนี้ให้มากที่สุด อีกทั้งการใช้โบลเวอร์ในการช่วยงานนั้น ยังทำให้เราลดปริมาณคน แถมยังควบคุมคุณภาพได้ง่ายอีกด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *