Eurovent ยูโรเวนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัดลมและโบลเวอร์อุตสาหกรรม

TH / EN

2 วิธี การหยุดมอเตอร์แบบ ELECTRIC BREAK & MECHANICAL BREAK

2 วิธี การหยุดมอเตอร์แบบ ELECTRIC BREAK & MECHANICAL BREAK

ในการใช้งานมอเตอร์ แบบ 3 phase AC induction motor เพื่อหมุนส่งกำลังให้กับโหลด เมื่อต้องการหยุดการส่งกำลังเราสามารถหยุดการทำงานของมอเตอร์ได้โดยการหยุดจ่ายพลังงานไฟฟ้า หรือตัดไฟที่ให้กับมอเตอร์ได้เลย จากนั้นตัวมอเตอร์เองก็จะค่อยๆ หยุดหมุนจนกระทั่งแรงเฉื่อยที่ตัวมอเตอร์หมด แต่สำหรับงานที่ต้องการหยุดมอเตอร์แบบไม่เป็นธรรมชาตินั้น เช่น ต้องการหยุด เพื่อกลับทางหมุน ต้องการหยุดภายในเวลาที่กำหนด เราสามารถหยุดมอเตอร์ได้ 2 วิธี หลักๆ คือ

วิธีที่1 Electrical Break

การเบรก AC induction motor เพื่อให้หยุดหมุนโดยใช้ Electric break นั้น สามารถทำได้ 2 วิธี คือ

1. DC injection ป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ สะอาด แต่มีต้นทุนที่สูง อาศัยหลักการสร้างสนามแม่เหล็กที่ขดลวด Stator
โดยการจ่ายแรงดันไฟฟ้า DC ไปที่ขดลวดคู่ใดก็ได้ที่ Stator หลักจากที่ตัดแหล่งจ่ายไฟฟ้า AC ออกจากมอเตอร์แล้ว
ซึ่งในขณะนั้นตัวมอเตอร์เองจะทำหน้าที่เป็น Generator ผลิตแรงดันไฟฟ้าออกมา จะสร้างสนามแม่เหล็กและไปต้านกับสนามแม่เหล็กที่เกิดจากการจ่ายแรงดันไฟฟ้า DC เข้าไป ทำให้ตัวโรเตอร์ชลอความเร็วและหมุนช้าลงจนกระทั่งหยุดหมุน ซึ่งความเร็วในการหยุดขึ้นอยู่กับปริมาณกระแสและแรงดันดีซีที่ใช้จ่ายให้กับขดลวด

เมื่อมอเตอร์หยุดหมุนแล้ว จำเป็นต้องตัดแหล่งจ่ายไฟ DC ออกเนื่องจากว่า มอเตอร์จะกินกระแสมากทำให้ขดลวดร้อนและไหม้ได้ ดังนั้นการเบรคแบบนี้อาจจะทำให้มอเตอร์ขยับหรือเคลื่อนที่จากจุดที่หยุดไปได้ หลังจากที่หยุดจ่ายแรงดัน DC แล้ว

2. Power Dosconection and regenerate power to resistance เป็นวิธีการเบรคมอเตอร์ โดยการตัดเแหล่งจ่ายไฟเลี้ยงมอเตอร์ออก แล้วต่อ Resistance Brake หรือ R Brake เพื่อช่วยซับพลังงานที่จ่ายออกมาจากตัวมอเตอร์ แล้วเปลี่ยนไปเป็นในรูปของความร้อน

เนื่องจากมอเตอร์จะทำหน้าที่เป็นแหล่งจ่ายพลังงานในขณะที่หยุดหมุน โดยวิธีการนี้จะนิยมใช้ในตัวอุปกรณ์ Start Motor แบบ Soft Start หรือ VFD ในการณีมีการหยุดมอเตอร์บ่อยๆ และทันทีทันใด

วิธีที่ 2 Mechanical Break

การเบรก AC induction motor เพื่อให้หยุดหมุนโดยใช้ Mechanical Break นั้น เป็นการอาศัยความเสียดทาน Friction เพื่อช่วยชะลอความเร็ว และหยุดมอเตอร์ลงในที่สุด เป็นระบบที่มีต้นทุนไม่สูงมาก

ยกตัวอย่างเช่น มอเตอร์ HASCON ที่เรามีจัดจำหน่ายนั้น จะมีการเบรคเป็นแบบแบบ Mechanical Brake ที่ถูกติดตั้งระบบเบรคด้วย ผลิตภัณฑ์ของ INTORQ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *