Eurovent ยูโรเวนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัดลมและโบลเวอร์อุตสาหกรรม

TH / EN

About Us

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ที เอ็น เมตัลเวิร์ค จำกัด เป็นหนึ่งในบริษัทในเครือ ทีเอ็น กรุ๊ป ที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตพัดลมและโบลเวอร์ ภายใต้ยี่ห้อ Eurovent ซึ่งสามารถครอบคลุมในทุกภาคอุตสาหกรรมทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ พัดลมที่ออกแบบพิเศษ เพื่อความเหมาะสมกับลักษณะการใช้งาน โดยมีคุณภาพเทียบเท่าสินค้าที่นำเข้าจากยุโรป รวมถึงจัดจำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับระบบลม โบลเวอร์ แอร์คอมเพรสเซอร์  นอกจากนั้นยังมีบริการออกแบบ ติดตั้ง และบริการหลังการขาย โดยทีมงานที่มีประสบการณ์เฉพาะทาง

ทางด้านทีมงานเรามีทีมวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการผลิตพัดลมและโบลเวอร์ นอกจากนี้เรายังมีการฝึกอบรมพนักงาน การผลิตจากวิทยากรภายนอกเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางการผลิตให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้เองเราจึงได้รับการยอมรับจากสถาบัน

 • Bureau Veritas มอบใบรับรองคุณภาพ ISO 9001-2008 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา
 • ในปี 2560 ได้รับการรับรองจากสถาบัน British Standards Institution มอบใบรับรองคุณภาพ ISO 9001-2015 จนถึงปัจจุบัน

ในด้านการจัดจำหน่ายเรามี

 • สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่ถนนเพชรเกษม เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าทางด้านทิศใต้และตะวันตกของกรุงเทพมหานคร
 • สาขาบางนา เพื่อรองรับความต้องการด้านทางทิศตะวันออก
 • สาขาธนบุรี เพื่อรองรับลูกค้ากรุงเทพชั้นใน
 • สาขานวนคร เพื่อรองรับลูกค้ากรุงเทพชั้นบน

ในส่วนภูมิภาคเรามีสำนักงาน

 • สาขาจังหวัดระยอง
 • สาขาสุราษฎร์ธานี
 • สาขาขอนแก่น และมีโครงการเปิดสำนักงานสาขาหัวเมืองใหญ่ทั่วประเทศต่อไป

วิสัยทัศน์ & จุดมุ่งหมาย

วิสัยทัศน์ : เรามุ่งมั่นเป็นองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือ ในการให้บริการแบบครบวงจร สำหรับในทุกภาคอุตสาหกรรม

นโยบายคุณภาพ : ผลิตสินค้าดีมีคุณภาพ ส่งมอบตรงเวลา พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า

จุดมุ่งหมาย :

 1. มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรทีเอ็นกรุ๊ปในด้านคุณธรรม จิตวิญญาณ และความรู้ความสามารถ เพื่อความเป็นเลิศในการทำงานและการบริการ
 2. มุ่งเป็นสังคมในการทำงานที่มีความคิดสร้างสรรค์ เรียนรู้สิ่งใหม่ และพร้อมปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี เพื่อให้เกิดนวัตกรรมในทุกด้าน
 3. มุ่งพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน
 4. มุ่งดูแลใส่ใจสังคม และสิ่งแวดล้อม
 5. เราเป็นกลุ่มบริษัทที่ยึดหลักธรรมภิบาลในการทำงาน และบริหารจัดการ
 6. เราจะเจริญเติบโตพร้อมกับลูกค้า โดยทุ่มเทกำลัง และความสามารถในการพัฒนาและการบริการให้กับลูกค้า
 7. เราจะเติบโตทางธุรกิจ และการเงินอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

กลุ่มบริษัทในเครือ

Logo_TN Group-1 png 300

TN Group Corporation

ดำเนินธุรกิจทางด้านหุ้น และเครื่องหมายการค้า

TN Total-6
TN Metal Works

ผลิตและนำเข้าพัดลมโบลเวอร์ ภายใต้ยี่ห้อ ยูโรเวนท์ สำหรับการใช้งานในทุกอุตสาหกรรม ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นพัดลมที่ออกแบบเป็นมาตรฐานไว้แล้ว หรือพัดลมที่ออกแบบเป็นพิเศษ สำหรับใช้งานเฉพาะทาง ระบบกำจัดฝุ่น และมลพิษในงานอุตสาหกรรม
นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าทางด้านอุตสาหกรรม กลุ่มระบบส่งถ่ายกำลัง อาทิเช่น มอเตอร์ เกียร์ กลุ่มสินค้าออโตเมชั่น อาทิ เช่น PLC , Drive , sensor , Robot กลุ่มสินค้า ระบบเผาไหม และกลุ่มสินค้าโปรเจคสำหรับงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนรายใหญ่

TN Total-1

TN World Supply

ผลิตมอเตอร์ ปั๊มน้ำ พัดลม จำหน่ายเครื่องมืออุปกรณ์การเกษตรด้วยความหลากหลายของสินค้าและคุณภาพที่ได้มาตรฐาน อาทิเช่น เครื่องตัดหญ้า, เครื่องพ่นยา,เครื่องกำเนิดไฟฟ้า,เครื่องยนต์เบนซินเอนกประสงค์,ปั้มน้ำไฟฟ้า,ปั้มน้ำเครื่องยนต์,เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงและเครื่องยนต์ดีเซล เป็นต้น

TN Total-9

Wolter

ดูแลลูกค้ากลุ่มผู้รับเหมาอาคาร เช่น ห้างสรรพสินค้า คอนโดมิเนียม โรงแรม โรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น

TN Total-7

Esmac Asia

บริษัท เอสแม็ค เอเชีย จำกัด เป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าคุณภาพ อาทิเช่น พัดลม HVLS, มอเตอร์, ปั๊มน้ำ และระบบออโตเมชั่น และพัฒนาการให้บริการระดับโลกแก่กลุ่มลูกค้าทุกภาคส่วนอุตสาหกรรม

TN Total-8

Envotech

ดำเนินธุรกิจด้านการออกแบบและผลิตเครื่องจักรสำหรับบำบัดอากาศเสีย เช่น ฝุ่น กลิ่น ควัน ละอองน้ำมัน ละอองสี และระบบอากาศในโรงงานทุกกลุ่มอุตสาหกรรม

TN Jwash 2020

J-Wash

ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตเครื่องล้างรถอัตโนมัติ อัจฉริยะ ด้วยการร่วมทุนระหว่าง กลุ่มบริษัทTN และ บริษัทผู้ผลิตในประเทศญี่ปุ่น

วัฒนธรรมองค์กร

จากวิสัยทัศน์ หรือเป้าหมายของบริษัทที่ตั้งไว้ กำลังหลักสำคัญในการขับเคลื่อนไปให้ถึง คือ “คน” แต่เนื่องจากองค์กรของเรามีบุคลากร จำนวนมาก มีการทำงานและศักยภาพในตนเองแตกต่างกันคนละด้าน จึงจำเป็นต้องหาแนวทางในการบริหารจัดการกำลังหลักของเรานี้ ให้ไปในทิศทางเดียวกัน และก้าวหน้าไปด้วยกันอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เพื่อถึงเป้าหมายของเราร่วมกัน โดยเราต้องใช้ วัฒนธรรมองค์กร เป็นแนวทาง ให้ “คน” ของทีเอ็นกรุ๊ปต้องยึดเป็นหลักปฏิบัติตน “SMILE” คือ วัฒนธรรมองค์กรที่พวกเรา “คน” ของทีเอ็นกรุ๊ป ร่วมกันระดม ความคิด จิตวิญญาณและประสบการณ์ในการทำงานในองค์กรที่ผ่านมา ค้นพบว่า เรามีหลักปฏิบัติ และแนวคิดที่ดีงามหลายหลากเกิดขึ้นที่ ทีเอ็นกรุ๊ป จึงได้เรียบเรียงกลั่นกรองเนื้อหาออกมาเป็นรูปธรรม ออกมาเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ใช้ชื่อว่า SMILE

นับจากนี้ไป SMILE จะเป็นแนวทางหลักในการทำงาน และประพฤติปฏิบัติของพวกเราทุกคน เพื่อให้สิ่งดีงามที่ผ่านมาได้รับการถ่ายทอด มิใช่เป็นเพียงคำพูดแต่ต้องเป็นหลักการที่สามารถสื่อสาร จากรุ่นสู่รุ่น จากหน่วยงานสู่หน่วยงาน และจากลูกพี่สู่ลูกน้อง จงทำให้ SMILE เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตในการทำงานประจำวัน เพื่อให้พวกเราบรรลุถึงเป้าหมายร่วมกัน อันจะนำไปสู่ความผาสุขของ “คน” ของทีเอ็นกรุ๊ป ซึ่งหมายรวมตั้งแต่บุคลากร และ ครอบครัว ของคนทีเอ็นกรุ๊ปทุกคน และยังส่งผลให้ลูกค้าของเราได้รับประโยชน์ และความพึงพอใจสูงสุด จากวิถีการทำงานที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของทีเอ็นกรุ๊ปของเราด้วย

การแบ่งปันและประสานงาน
 • การประสานงานระหว่างหน่วยงาน
 • ต้องทำงานเป็นทีม
 • การแบ่งปันสิ่งดีแก่กันและมุ่งส่งเสริมให้ผู้อื่นประสบความสำเร็จ
 • เคารพซึ่งกันและกัน
 • ช่วยแก้ไขปัญหาร่วมกัน
พฤติกรรมที่ส่งเสริมการแบ่งปัน และประสานงาน (Sharing) การรู้จักทำงานเป็นทีม และประสานงานระหว่างหน่วยงานอย่าง เต็มความสามารถ และลดความซ้ำซ้อนและขัดแย้งในการทำงาน การแก้ปัญหา ร่วมกัน ของทุกหน่วยงาน โดยไม่ปัดปัญหา หรือความรับผิดชอบ ไปที่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง เพื่อค้นหา วิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้องร่วมกัน เข้าใจ และรับผิดชอบหน้าที่ ของตนเอง และหน่วยงานของตน พร้อมยอมรับผิดและ แก้ไข ความผิดพลาดของตน ต้องเข้าใจหน้าที่ ของหน่วยงานอื่นๆ โดยต้องให้ความร่วมมือ และส่งเสริมการทำงานเสมือนเป็น “ลูกค้าภายใน” ด้วย พร้อมรับการตรวจสอบเสมอมีหลักการทำงาน ว่า มีน้ำใจ พร้อมให้อภัย ให้ความเคารพ รู้จักยอมรับผิด และปรารถนาให้ผู้อื่นประสบความสำเร็จ มีจิตสำนึกรักองค์กร และคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก มุ่งส่งเสริมความสัมพันธ์ ที่ดี ภายในหน่วยงานหรือองค์กร
คุณธรรมต้องยึดมั่น
 • ตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรม
 • ความกตัญญูรู้คุณต้องมี
 • รู้จักรักสามัคคีและเสียสละ
 • ยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต
 • มุ่งที่ประโยชน์หลักเพื่อส่วนรวม
 • เคารพรักษาระเบียบวินัย
พฤติกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม (Moral) ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมในการดำรงชีวิต มุ่งปฏิบัติงานด้วย ความซื่อสัตย์สุจริต และปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีขององค์กร เป็นผู้ที่ มีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ต่อองค์กร ต่อลูกค้า และต่อสังคม มีสัจจะ ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญา ยึดมั่นในเป้าหมาย ของส่วนรวมเป็นหลัก รู้จักประหยัด รักษาและใช้ทรัพยากร ขององค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อส่วนรวมเป็นหลัก มีความ เสียสละและสร้างความสามัคคีในองค์กร ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบวินัย อย่างเคร่งครัด และบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม
นวัตกรรม
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ
 • พร้อมปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
 • ให้ค้นคว้าหาสิ่งใหม่
 • คิดเชิงบวกตลอดเวลา
 • พัฒนาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
 • เพื่อนวัตกรรมในทุกด้าน
พฤติกรรมที่ส่งเสริมความคิดริเริ่ม และเกิดนวัตกรรม (Innovation) ริเริ่มสร้างสรรค์แนวความคิดหรือสิ่งใหม่ๆ เพื่อการพัฒนา เป็นระบบ การทำงานหรือผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เปิดใจยอมรับฟังความคิดเห็น ของผู้อื่น และนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ นำปัญหามาเป็นแรงจูงใจ ในการพัฒนา และปรับปรุงการทำงานเสมอ ไม่มองปัญหาว่าเป็น ปัญหา พร้อมรับความเปลี่ยนแปลงและรู้จักปรับตัว ให้เข้ากับความรู้ เทคโนโลยี และระบบงานใหม่ๆ มีการเรียนรู้ พัฒนา ปรับปรุงตนเอง และหน่วยงาน อย่างต่อเนื่องอยู่สม่ำเสมอ มีการปฏิบัติงาน โดยยึด พื้นฐานของข้อมูลเป็นหลัก ไม่ใช่ความรู้สึกของตนเอง มีการทดลอง หรือปฏิบัติสิ่งใหม่ๆร่วมกัน อยู่ตลอดเวลา หลังจากที่ได้ศึกษา ค้นคว้า หาความรู้อย่างดีแล้ว
การเรียนรู้
 • ตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรม
 • ความกตัญญูรู้คุณต้องมี
 • รู้จักรักสามัคคีและเสียสละ
 • ยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต
 • มุ่งที่ประโยชน์หลักเพื่อส่วนรวม
 • เคารพรักษาระเบียบวินัย
พฤติกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ (Learning) ไม่อายและพร้อมยอมรับว่าไม่รู้ แต่ต้องมีความพร้อม และ กระตือรือร้น แสวงหาโอกาสของการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ มีความ “รัก” ในการเรียนรู้ ใฝ่หาความรู้ไม่หยุดนิ่ง มุ่งมั่นใฝ่ดี การมุ่งมั่น ทุ่มเทการทำงาน และ การปฏิบัติหน้าที่ความรับผิด ชอบอย่างเต็มที่ คือ จุดเริ่มต้นแรกของการเรียนรู้ อย่างแท้จริง ปัญหาคือ จุดเริ่มต้น ของการเรียนรู้ นำปัญหาจากการทำงานต่างๆ มาแก้ไข ค้นคว้า และเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปัญหาที่ไม่สิ้นสุดคือ การเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุดเช่นกันเมื่อเป็นผู้รอบรู้ในงาน ต้องรักที่จะ ถ่ายทอดความรู้ความเชี่ยวชาญนั้นไปสู่ผู้อื่น รวบรวมเป็นองค์ความรู้ เฉพาะขององค์กร เพื่อถ่าย ทอดสู่รุ่นหลัง สู่รุ่นน้อง สู่แผนกอื่น และสู่สังคมภายนอก การนำเทคโนโลยี มาใช้ในการรวบรวม สื่อสาร และถ่ายทอด เป็น องค์ความรู้ อย่างมีระบบ
ความเป็นเลิศ
 • การบริหารงานตามมาตรฐานสากล
 • การทำงานแบบเกินร้อย
 • สุดยอดในทุกด้าน
 • มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล
 • ใส่ใจในรายละเอียด
 • เป็นที่หนึ่งในใจของลูกค้า
พฤติกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ (Learning) การทำงานแบบเกินร้อย คือ บุคลากรทุกคน ทำงานอย่างเต็มที่ มีความเป็นเลิศด้านระเบียบวินัย คุณธรรม การทำงานและจิตสำนึก เป็นองค์กรที่มีระบบการบริหารจัดการและมีขั้นตอนการทำงานที่ดี และได้รับมาตรฐานระดับสากลเป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณภาพมาตรฐานและราคาแข่งขันได้ เป็นองค์กรที่มีการบริหาร จัดการยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส น่าเชื่อถือและพร้อมตรวจสอบ ทุกหน่วยงาน ใส่ใจลูกค้า และ เน้นความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก เพื่อเป็นองค์กรอันดับหนึ่งด้านการบริการทุกด้าน เป็นผู้นำในการ ใช้เทคโนโลยี และใช้ความรู้ใหม่ มาปรับปรุงองค์กรอย่างต่อเนื่อง เป็นองค์กรที่มีการทำงาน อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล

ประวัติความเป็นมา

กลุ่มบริษัท ทีเอ็น เป็นผู้ผลิต นำเข้า-ส่งออก และจัดจำหน่าย สินค้าอุตสาหกรรมชั้นนำในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน ซึ่งปัจจุบันมีโรงงาน ผลิตสินค้าอุตสาหกรรม 3 แห่ง และบริษัทในเครือ เพื่อผลิต จัดจำหน่าย และให้บริการสินค้าอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร พร้อมทั้งสนับสนุน การขับเคลื่อนทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรม มาตลอดระยะเวลากว่า 50 ปี

ในปี 2545 ได้จัดตั้งโรงงานผลิตสินค้าพัดลมและโบลเวอร์ ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 27,200 ตรม. (ปัจจุบันมีพนักงาน กว่า 1,000 คน ภายใต้) โดยได้มีการลงทุนทางด้านเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตมากมาย รวมถึงมีการควบคุมมาตรฐานการผลิตให้มีคุณภาพเช่นเดียวกับมาตรฐานยุโรปและได้รับการยอมรับในระดับสากล มากว่า 50 ปี

คณะกรรมการบริษัท

คุณกิตติ จึงสวนันทน์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร CEO

คุณพิมพร จึงสวนันทน์

กรรมการบริษัท

คุณกิจจา จึงสวนันทน์

กรรมการบริษัท

โครงสร้างองค์กร

สารจากผู้บริหาร

เรามุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อก้าวเป็นเบอร์หนึ่งในภาคอุตสาหกรรม เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า เราจึงพัฒนาศักยภาพขององค์กรทั้งทางด้านการผลิต การจัดจำหน่าย การบริการ และรูปแบบการทำงาน ภายใต้ความท้าทายหลัก 3 ส่วนคือ

 1. ทางด้านการพัฒนาภาคการผลิต เนื่องจากสภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้นในปัจจุบันทั้งในประเทศ และจากต่างประเทศ จากนโยบายการค้าเสรี FTA และ AEC ซึ่งทำลายกำแพงทางด้านของภาษีนำเข้า-ส่งออก เรา จึงมีความท้าทายในการพัฒนาภาคการผลิตให้มีศักยภาพที่สูงขึ้น ในด้านของการบริหารจัดการต้นทุนใน การออกแบบ และการผลิตสินค้า เพื่อปรับตัวให้พร้อมสำหรับแข่งขันกับกลุ่มธุรกิจจากต่างประเทศ อาทิ ประเทศในกลุ่ม AEC, ประเทศจีน เป็นต้น อีกทั้งสร้างความแข็งแรง และเพิ่มโอกาสทางการแข่งขันทางธุรกิจให้สูงขึ้นได้ในอนาคต
 2. ทางด้านการขยายส่วนการขาย และการตลาดโดยจากสภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้นในปัจจุบัน เราจึงมีความท้าทายในการขยายตลาดให้ครอบคลุมทั้งในประเทศ และภูมิภาคอาเซียน เพื่อเป็นการสร้างความแข็งแรงให้กับแบรนด์สินค้า และขยายฐานส่วนแบ่งการตลาดในอนาคต
 3. ทางด้านมาตรฐานของระบบบัญชี และการเงิน เนื่องจากระบบบัญชี และการเงินเป็นส่วนที่มีความสำคัญอันดับต้นๆ ของการพัฒนาองค์กรให้ประสบความสำเร็จ เราจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ และมีความท้าทายในการเพิ่มมาตรฐานของระบบบัญชี และการเงินให้มีมาตรฐานสากล พร้อมทั้งปรับโครงสร้างองค์กรอย่างเป็นระบบ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ในอนาคต

นอกจากนี้เรายังยึดมั่น และดำเนินธุรกิจตามวิสัยทัศน์เพื่อก้าวเป็นผู้นำในตลาดอุตสาหกรรมในประเทศไทย และขยายตลาดให้ครอบคลุมในตลาดอาเซียน อีกทั้งเตรียมพร้อมเพื่อเข้าเป็นส่วนหนึ่งในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในปี 2562

 

คุณกิตติ จึงสวนันทน์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(CEO)