Eurovent ยูโรเวนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัดลมและโบลเวอร์อุตสาหกรรม

TH / EN

BALANCE IMPELLER ลดปัญหาใบพัดลมที่มีการสั่น

BALANCE IMPELLER ลดปัญหาใบพัดลมที่มีการสั่น การบาลานซ์ใบพัดลม /การถ่วงใบพัดลม Dynamic  Balance สามารถช่วยลดปัญหาใบพัดลมที่มีการสั่นมากๆได้ และเป็นการป้องกันอัตราการสึกหรอของลูกปืนและส่วนต่างๆของเครื่องจักร สามารถลดปัญหาและความเสียหายที่จะตามมาได้อย่างดี ปัญหาการสั่นมากๆของใบพัดลมหากไม่ได้รับการบาลาน...

2 วิธี การหยุดมอเตอร์แบบ ELECTRIC BREAK & MECHANICAL BREAK

2 วิธี การหยุดมอเตอร์แบบ ELECTRIC BREAK & MECHANICAL BREAK ในการใช้งานมอเตอร์ แบบ 3 phase AC induction motor เพื่อหมุนส่งกำลังให้กับโหลด เมื่อต้องการหยุดการส่งกำลังเราสามารถหยุดการทำงานของมอเตอร์ได้โดยการหยุดจ่ายพลังงานไฟฟ้า หรือตัดไฟที่ให้กับมอเตอร์ได้เลย...

คู่มือช่างไฟ หน่วยวัดทางไฟฟ้า (ฉบับสมบูรณ์)

คู่มือช่างไฟ หน่วยวัดทางไฟฟ้า (ฉบับสมบูรณ์) หน่วยวัดไฟฟ้าเบื้องต้นที่ช่างไฟฟ้าจำเป็นจะต้องรู้ไว้ได้แก่ แรงเคลื่อนไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า ความต้านทานไฟฟ้า กำลังไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้า ความถี่ แรงม้า ซึ่งแยกกล่าวได้ดังนี้ แรงเคลื่อนไฟฟ้า (Voltage) – แรงเคลื่อนไฟฟ้า คือ แรงดันไฟฟ้าที่เกิดจากการสะสมตัวของประจ...

ลักษณะวงจรไฟฟ้า กับวิชาไฟฟ้าเบื้องต้น

ลักษณะวงจรไฟฟ้า กับวิชาไฟฟ้าเบื้องต้น วงจรไฟฟ้า หมายถึง ทางเดินของกระแสไฟฟ้าซึ่งไหลมาจากแหล่งกำเนิดผ่านตัวนำ และเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือโหลด แล้วไหลกลับไปยังแหล่งกำเนิดเดิม จากปรากฏการณ์ทางไฟฟ้าต่างๆ ที่เกิดขึ้น จะพบว่ามีสาเหตุมาจากการไหลของไฟฟ้า สายไฟทั่วไปทำด้วยลวดตัวนำ คือ โลหะทองแดงและอะลูมิเนียม อะต...

สาระมอเตอร์ไฟฟ้า วิธีการสตาร์ทมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส

วิธีการสตาร์ทมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟสแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ   1. การสตาร์ทมอเตอร์โดยตรง (Direct on line starting)  เป็นการสตาร์ทด้วยแรงดันเต็มพิกัด (Full-Voltage Starting)   วิธีการสตาร์ทมอเตอร์แบบนี้เป็นที่นิยมกันมาก ใช้สำหรับมอเตอร์ที่มีขนาดเล็ก...

พลังงานความร้อนที่ได้จากเชื้อเพลง …คือ

พลังงานความร้อนที่ได้จากเชื้อเพลง …คือ เตาเผาอุตสาหกรรม จัดว่าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ความร้อนสูง และ มีการสูญเสียพลังงานความร้อนที่สูงเช่นกัน ซึ่งในบทความนี้เราจะมากล่าวถึง แหล่งเชื้อเพลิงที่เป็นพลังงานในการให้ความร้อนว่า เชื้อเพลิงแบบไหน ที่เหมาะสมกับการใช้งาน หรือ ภาคอุตสาหกรรมแบบไหน ควรเลือกใช้เช...

ชุดขยายข้อต่อ (EXPANSION JOINT) คืออะไร

ชุดขยายข้อต่อ (EXPANSION JOINT) คืออะไร Expansion Joint หรือ “ชุดขยายข้อต่อ” เป็นส่วนประกอบที่จำเป็นมากที่สุดส่วนหนึ่ง ซึ่งตัว Expansion Joint นั้น เหมาะกับการใช้งานสำหรับการลำเลียงหรือเป็นท่อ ผ่านให้กับลมร้อนหรือแก๊สร้อน ที่หมุนผ่านหรือโดนระบายออกมาจากระบบท่อกำเนิดความร้อน โดยเฉพาะกับหล...

HP กับ WATT แตกต่างกันอย่างไร

HP กับ WATT แตกต่างกันอย่างไร แรงม้า ( HP ) กับ วัตต์ ( WATT )  คำว่า “แรงม้า” หรือ horsepower (hp)...

รวมเคล็ดลับ จัดการปัญหาความร้อนภายในอาคาร

รวมเคล็ดลับ จัดการปัญหาความร้อนภายในอาคาร เคยมั้ยครับ บางครั้ง เราเดินเข้าห้องหรือตึกบางตึก แล้วรู้สึกว่า เหมือนมีไอความร้อนมาจากกำแพง เดี่ยวเราจะมาลองดูกันว่า มันเกิดจากอะไร  เริ่มกันที่ 4 วิธีที่ความร้อนจากแสงอาทิตย์จะผ่านเข้าสู่อาคารได้ มีดังนี้ 1. การแผ่ความร้อนจากหลังคาเข้าสู่ช่องใต้หลังคา จากน...

คู่มือช่างไฟ(ตอนที่ 2)ความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และความต้านทานไฟฟ้า

คู่มือช่างไฟ(ตอนที่ 2)ความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และความต้านทานไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า ความต่างศักย์ไฟฟ้า และความต้านทานไฟฟ้าล้วนเป็นสิ่งที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน กล่าวคือ กระแสไฟฟ้าจะเกิดขึ้นหรือไหลผ่านได้มากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับลักษณะตัวนำ ไฟฟ้าว่ามีคุณสมบัติเป็นอย่างไร ความต...

พัดลม กับ โบลเวอร์ เรียกอย่างไร ให้ถูกต้อง

พัดลม กับ โบลเวอร์ เรียกอย่างไร ให้ถูกต้อง พัดลม เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการบังคับอากาศให้เคลื่อนที่ด้วยความกดดันต่ำ พัดลมที่ใช้ในงาน วิศวกรรมส่วนใหญ่จะใช้ในงานอบแห้งวัสดุทางการเกษตร การระบายอากาศ การทำความเย็น การลำเลียง การให้ความร้อน เป็นต้นการ กำหนดความหมายของคำว่า Fan และ Blower บางครั้งมักจะใช้สับส...

เทคนิคดีๆ การดูแลรักษามอเตอร์ช่วยยืดอายุการใช้งาน

เทคนิคดีๆ การดูแลรักษามอเตอร์ช่วยยืดอายุการใช้งาน ก่อนการใช้งานมอเตอร์ควรทำการตรวจเช็คสิ่งต่างๆเหล่านี้ 1.ตรวจเช็คพื้นที่ ที่จะทำการวางหรือติดตั้งมอเตอร์ ว่ามีความชื้นหรือมีน้ำหรือไม่ สิ่งที่ต้องตระหนักอยู่เสมอก็คือ ความชื้นและน้ำต้องอยู่ห่างจากตัวมอเตอร์ ซึ่งตัวมอเตอร์อาจจะมีฐานรองเป็นเหล็ก พื้นที่...