Eurovent ยูโรเวนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัดลมและโบลเวอร์อุตสาหกรรม

TH / EN

DAMPER ( แดมเปอร์ ) คืออะไร ?

DAMPER ( แดมเปอร์ ) คืออะไร ?

ทำความเข้าใจง่ายๆ แบบกระชับ Dumper (แดมเปอร์) ทำหน้าที่เป็นตัวคอนโทรลลมใน ระบบ เป็นเหมือนวาล์วตัวนึง ที่ใช้ปรับลด-เพิ่ม ปริมาณลม  และช่วยลดขนาดการติดตั้งมอเตอร์ลง ถ้าสตาร์ท Blower โดยการปิด damper 100% กระแสจะกินน้อยลงนั่นเอง

            แต่ถ้าอธิบายแบบขยายความ Damper (แดมเปอร์) คือ วาล์วหรือแผ่นปรับปริมาณลมในระบบท่อลมต่างๆ เพื่อทำหน้าที่ปิดกั้นอากาศในระบบปรับอากาศไม่ให้ไปยังบริเวณที่ไม่มีการใช้งาน หรือเพื่อปรับปริมาณลมให้มีอุณหภูมิและความชื้นเหมาะสมตามห้องต่างๆ อาจปรับตั้งด้วยคนหรือด้วยระบบอัตโนมัติ

แผ่นปรับลมที่ไม่ใช่ระบบอัตโนมัติ สามารถปรับตั้งการเปิด-ปิดของวาล์วได้จากภายในท่อ

แต่แผ่นปรับลมระบบอัตโนมัติจะใช้ระบบไฟฟ้าหรือลมอัดในการควบคุมมอเตอร์ที่ควบคุมวาล์วเพื่อทำให้ปริมาณอากาศไหลผ่านตามปริมาณที่ต้องการ

เปรียบเสมือนประตูลม คอยควบคุมการเปิด-ปิด Damper ยังสามารถลดกำลัง kw. ในการติดตั้งมอเตอร์ได้ด้วย

 

ชนิดของ Damper ( แดมเปอร์ )

1.Outlet Louver Damper แดมเปอร์แบบบานเกล็ดใช้ติดฝั่งทางออกของโบลเวอร์

ตัวหน่วงการระบายอากาศแบบบานเกล็ดใช้เพื่อการแยกหรือเพิ่มความสามารถในการควบคุมเมื่อมีการไหลต่ำ

2.Inlet Louver Damper แดมเปอร์แบบบานเกล็ดใช้ติดฝั่งทางเข้าของโบลเวอร์

เป็นอุปกรณ์ควบคุมการไหลของพัดลมที่มีประสิทธิภาพอีกตัวหนึ่ง ใบมีดคู่ของแดมเปอร์เบี่ยงเบนทิศทางการไหลในด้านหนึ่งของกล่องเพื่อสร้างการหมุนที่ทางเข้าของล้อพัดลม การหมุนที่เกิดขึ้นนั้นอยู่ในทิศทางการหมุนเดียวกันกับการหมุนของวงล้อพัดลม หมุนวนนี้จะช่วยลดการไหลในขณะที่ยังคงใช้พลังงานให้น้อยที่สุด

แดมเปอร์ช่องระบายอากาศแบบขนานมีประสิทธิภาพเชื่อถือได้และคุ้มค่ากับการควบคุมการไหล

3.Inlet Circular Damper แดมเปอร์ใช้ติดฝั่งทางเข้าของโบว์เวอร์

ใบพัดจะหันเข้าตัวแปรเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมการไหลของอากาศ ใบพัดทำให้เกิดการหมุนในการไหลเข้าสู่ล้อพัดลม การหมุนที่เกิดขึ้นนั้นอยู่ในทิศทางการหมุนเดียวกันกับการหมุนของวงล้อพัดลม การหมุนวนแบบนี้จะช่วยลดการไหลในขณะที่ยังคงใช้พลังงานให้น้อยที่สุด

ช่องทางเข้าของตัวแปรตามแนวแกนจะถูกติดตั้งโดยตรงที่ช่องพัดลมระหว่างกล่องพัดลม

4.Inlet Butterfly Damper แดมเปอร์ใช้ติดฝั่งทางเข้าของโบลเวอร์

ใช้ในกรณีที่มีการติดตั้งตัวดูดอากาศเข้าที่ช่องเติมอากาศของพัดลมเพื่อประหยัดพลังงานเมื่อต้องปรับหรือไหลเวียนของอากาศเป็นระยะเวลานานเพื่อลดการไหล

การเลือกใช้งาน Damper ในลักษณะต่างๆนั้น ผู้ใช้งานอาจจะต้องมีการขอคำปรึกษาจากวิศวกรที่เชี่ยวชาญเพื่อทำการคำนวณเบื้องต้น ซึ่งทาง TN Group ของเรามีวิศวกรที่เชี่ยวชาญคอยให้บริการและเข้าดูหน้างานฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *