4 ชนิดของพูเล่ สำหรับการเลือกใช้ที่เหมาะสม

4 ชนิดของพูเล่ สำหรับการเลือกใช้ที่เหมาะสม

      พูเล่ เป็นชิ้นส่วนสำคัญชิ้นหนึ่งในระบบสายพานลำเลียง(belt conveyor system) ที่ทำหน้าที่ในการเปลี่ยนแปลงทิศทาง (direction) และควบคุม (control) ความตึง(tension) หรือความหย่อน (slack) ของสายพานในระบบลำเลียง (belt conveyor system) และในบางครั้งก็ทำหน้าที่ปรับสายพาน (train) เพื่อให้สายพานเดินได้แนว (alignment) ตลอดการเคลื่อนที่ของสายพาน ในทางอุตสาหกรรม แบ่งพูเล่ ออกเป็น 4 ชนิดดังนี้

1.Standard duty conveyor pulley (pulley แบบใช้งานมาตรฐาน )

   pulley ประเภทนี้มีขาใหญ่ กล่าวถึงคือ CEMA( Conveyor Equipment Manufacturers Association ) ได้จัดมาตรฐานของ welded steel conveyor pulley (CEMA standard B105.1) และ Welded Steel Wing Pulley (CEMA standard B501.1) ไว้ซึ้งใน Standard ได้กำหนด load ratings ,allowable vibration , crown dimension และระยะห่างๆต่างๆ( overall dimension ) ที่จำเป็นระหว่างชิ้นส่วน( part )ต่างๆ ซึ่งสามารถคำนวนและทำตามข้อแนะนำที่ตั้ง standard ไว้ได้เลย

2.Heavy duty conveyor Pulley (Pulley ประเภทใช้งานหนัก)

  Pulley ประเภทนี้ จัดเป็นประเภทที่ใช้งานหนักกว่าแบบ standard duty เช่น มีชั่วโมงการทำงานมากกว่า มี impact load หรือ ใช้งานในพื้นที่ที่มีการกัดกร่อนสูง (high corrosion) ดังนั้นจึงต้องเพิ่มความหนาของผิว (shell) และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเพลา (shaft diameter) ให้โตขึ้นตามความต้องการของผู้ใช้งานทั้งนี้พื้นฐานการคำนวนยังยึดหลักเช่นเดียวกับ standard duty pulley ทุกประการ

3.Mine duty conveyor pulley (pulley ใช้ในงานเหมือง)

    งานเหมืองเป็นงานที่โหดและอำมหิตมากกว่างานประเภทอื่นๆ เพราะขาดความปลอดภัยและอันตรายต่อร่างกายเป็นอย่างมาก ต้องเจอกับการใช้งานแบบ ไม่มีหยุด ตลอด 24 ชม. เหมืองส่วนมากจะรีบผลิตเพื่อให้ได้ผลผลิตมากๆ ในเวลาที่จำกัด การทำงานของเครื่องจักรจึงจะกินกำลังแบบสุดๆ หรือ OverLoad นั่นเอง นอกจากนี้สภาพของเหมืองเองก็ต้องเจอกับสภาพแวดล้อมที่เรียกว่าไม่เหมือนกับอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น เจอกับขนาดของวัสดุ(lump) ที่ใหญ่มาก สภาพของพื้นที่ที่เปียกชื้น ร้อนจัด ฯลฯ

4.Engineered class pulleys (มูเลย์ สั่งทำพิเศษ)

  pulley ชนิดนี้เป็นชนิดพิเศษ ที่ออกแบบให้เฉพาะเจาะจงตามคำสั่ง หรือการที่สั่งทำขึ้นมา ของผู้ใช้งานจริง

        ดังนั้นการออกแบบต้องสามารถเช็คการเสียหายได้แทบทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเลือกวัสดุที่ต้องมีใบรับรองขั้นตอนการผลิตจะต้องถูกควบคุมดูแลจะต้องใช้เทคนิคเหมาะสมกับการใช้งานแบบเฉพาะเจาะจงนั้นๆ จากทั้งหมดที่ได้กล่าวไปนั้น หากท่านผู้อ่านท่านใดมีความสนใจหรืออยากจะสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การเลือกใช้พูเล่ที่เหมาะสมกับงานแต่ละประเภท ทางเรายินดีให้คำแนะนำ สามารถติดต่อได้ที่

ข่าวสารอื่นๆ