เทคนิคการเลือก พัดลมฟาร์ม พัดลมอุตสาหกรรม ไปใช้งานง่ายๆ

เทคนิคการเลือก พัดลมฟาร์ม พัดลมอุตสาหกรรม ไปใช้งานง่ายๆ

รับชม รับฟัง คลิก EP. เทคนิคการเลือกพัดลมฟาร์ม พัดลมอุตสาหกรรม ไปใช้งานง่ายๆ | EuroVent Blower Official    ประโยชน์ของการระบายอากาศ

1. สามารถควบคุมความร้อน และความชื้น ให้อยู่ในระดับที่คนทำงานจะรู้สึกสบายได้
2. สามารถควบคุมระดับสิ่งปนเปื้อนในอากาศ ให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัย
3. สามารถป้องกันมิให้เกิดอัคคีภัยและการระเบิด จากไอของสารเคมีบางชนิดที่

   สามารถลุกติดไฟได้
4. สามารถดักเก็บวัสดุที่ฟุ้งกระจายกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก
5. สามารถดักเก็บฝุ่นหรือสิ่งปนเปื้อนในอากาศ ก่อนที่จะปล่อยออกสู่ภายนอก

 

How to Calculation ?

• ภาพแสดงทิศทางการไหลของลม (Direction of Flow)• การหาค่าปริมาตรอากาศ How to Calculation (ACH)

     - Air Change คือ ค่าเกณฑ์มาตรฐานการแลกเปลี่ยนอากาศของพื้นที่      

     - ปริมาตรการระบายอากาศ(Q) = ปริมาตรพื้นที่ใช้สอย X จำนวนครั้งกาแลกเปลี่ยนอากาศ (air changes/hr.)
ปริมาตรพื้นที่ใช้สอย อาจจะเป็นหน่วย ลูกบาศก์ฟุต (ft3) หรือ ลูกบาศก์เมตร (m3)


• อัตราการระบายอากาศโดยวิธีกล ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (2535)
ตัวอย่าง

    > มีห้องประกอบชิ้นงานขนาด กว้าง 10m./ยาว 20m./สูง 8m.

    > ต้องการระบายอากาศภายในห้องเครื่อง ต้องใช้พัดลมแบบไหน และจำนวนกี่ตัว?

    > ให้เรากลับไปดูที่ช่องตาราง อัตราการระบายอากาศโดยวิธีกล ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (2535) โดยยกตัวอย่างไปที่ ห้องเครื่อง
วิธีการคำนวณ

         Q      = (10x20x8)m. x 30 ครั้ง/ชม.

                 = 1,600 m³ x 30 ครั้ง/ชม.

                 = 48,000 m³/ชม.

         > เราจะได้ค่าปริมาตรอากาศ สำหรับห้องนี้อยู่ที่ 48,000 m³/ชม.

         > นำไปเทียบกับปริมาณลมในสเปคของพัดลมแต่ละรุ่น
> จากการคำนวณเบื้องต้นเลือก พัดลมฟาร์ม AF-50-C3G

        > ปริมาณลม 34,800 m³/ชม.

         = 48,000 m³/ชม.  /  34,800 m³/ชม.

                 = 1.37

                 = 48,000 m³/ชม.

        > สรุปใช้พัดลมทางดูด 2 ตัว และทางเป่า 2 ตัว รวมเป็นใช้พัดลมทั้งหมด 4 ตัว

 

How to Calculation (ACH) วิธีการคำนวณพื้นที่ Air Change เทคนิควิธีเลือกพัดลมฟาร์ม พัดลมอุตสาหกรรม พัดลมระบายอากาศ สำหรับนำไปใช้งานในโรงงาน ให้เหมาะสมกับการใช้งาน............................................................

 สอบถามข้อมูลสินค้า พูดคุยกับวิศวกรแบบ 1 : 1 ได้เลยที่ช่องทาง LineOA : @euroventblower หรือคลิกลิงค์ https://lin.ee/jPbzxsB
• บริการเซอร์วิส ติดตั้งพัดลม โบลเวอร์ทุกชนิดซ่อมบำรุงพัดลม โบลเวอร์ทุกชนิด,  พูดคุยกับทีมวิศวกรเซอรวิสแบบ 1 : 1 ได้เลยที่ช่องทาง LineOA : @tnservice หรือคลิกลิงค์  https://lin.ee/BtsLaub

............................................................

EuroVent - Expertise in Fan & Blower

_

follow us

        


ข่าวสารอื่นๆ