รวมเคล็ดลับ จัดการปัญหาความร้อนภายในอาคาร

รวมเคล็ดลับ จัดการปัญหาความร้อนภายในอาคาร

    เคยมั้ยครับ บางครั้ง เราเดินเข้าห้องหรือตึกบางตึก แล้วรู้สึกว่า เหมือนมีไอความร้อนมาจากกำแพง เดี่ยวเราจะมาลองดูกันว่า มันเกิดจากอะไร  เริ่มกันที่ 4 วิธีที่ความร้อนจากแสงอาทิตย์จะผ่านเข้าสู่อาคารได้ มีดังนี้

     1. การแผ่ความร้อนจากหลังคาเข้าสู่ช่องใต้หลังคา จากนั้นจะทำให้อุณหภูมิของอากาศภายในช่องใต้หลังคาสูงขึ้นและในช่วงเวลาเดียวกันก็จะทำให้ฝ้าเพดานในห้องสูงขึ้นเช่นกัน

     2. ความร้อนที่ทะลุผ่านทางผนังกระจก

     3. การแผ่ความร้อนผ่านผนังตัวอาคาร

    4. ลมอากาศร้อนเข้าตัวอาคาร โดยผ่านทางช่องประตูหรือหน้าต่าง

      เมื่อเรารู้ถึงสาเหตุที่ทำให้อุณหภูมิของตัวอาคารขึ้นสูงจนพาทำให้อุณหภูมิในร่างกายเราสูงตาม เราก็ต้องหาวิธีทำให้ร่างกายเราเย็นลงบ้าง ซึ่งอุณหภูมิในร่างกายมนุษย์สามารถลดลงอัตโนมัติด้วย 3 กระบวนการ คือ

      1. การพาความร้อน (Convection)

      2. การแผ่ความร้อน (Radiation)

      3. การขับเหงื่อตามผิวหนัง (Perspiration)

ซึ่งระบบระบายอากาศภายในอาคารที่ดีนั้น จะทำให้อุณหภูมิในร่างกายของเราลดลงได้เร็วขึ้น

การพาความร้อน

  เกิดขึ้นเมื่อความร้อนถูกดึงออกจากร่างกายด้วยการเคลื่อนที่ของอากาศ ถ้าอุณหภูมิอากาศรอบข้างต่ำกว่า อากาศจะช่วยดูดซับความร้อนของร่างกายแล้วทำให้ตัวมันเองมีอุณหภูมิสูงขึ้น แล้วก็ถูกพัดออกสู่ภายนอก ดังนั้นถ้าเราใช้พัดลมระบายความร้อนในอากาศเป็นตัวช่วยให้กระแสลมภายในอาคารมีการเคลื่อนไหวที่เร็วขึ้น มันก็จะช่วยพาความร้อนออกจากตัวอาคารได้เร็ว ผู้อาศัยก็จะรู้สึกเย็นขึ้นนั่นเอง ซึ่งสังเกตุได้ว่ายิ่งทำให้กระแสลมเคลื่อนที่ออกจากอาคารได้มากเท่าไร ยิ่งทำให้อุณหภูมิภายในลดลงมากขึ้นเท่านั้น

การแผ่ความร้อน 

   เกิดขึ้นเมื่อความร้อนแผ่ข้ามอากาศระหว่างร่างกายมนุษย์กับสิ่งของที่อยู่ภายในอาคาร ถ้าสิ่งของภายในอาคารมีอุณหภูมิสูงมากกว่าร่างกายมนุษย์ ความร้อนจะเคลื่อนที่เข้าหาร่างกายทำให้รู้สึกร้อนขึ้น ดังนั้นถ้ามีพัดลมระบายความร้อนจากสิ่งของภายในบ้าน เช่น ฝ้าเพดาน ผนัง หรือเฟอร์นิเจอร์ มันก็จะช่วยทำให้ความร้อนรอบข้างลดลง การแผ่ความร้อนจากสิ่งของที่อยู่ภายในอาคารก็จะน้อยลง

การขับเหงื่อตามผิวหนัง

   อาจเป็นวิธีการที่ไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไร และส่วนมากเราจะเลือกวิธีอื่นที่จะทำให้ความร้อนภายในร่างกายลดลง แต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นช่วงฤดูร้อนหรือกิจกรรมการออกกำลังกายก็จะช่วยขับเหงื่อออกมาตามร่างกาย ซึ่งทำให้ร่างกายปรับสภาพให้เย็นขึ้น ถ้ามีการเพิ่มพัดลมระบายความร้อนในอากาศ เพื่อให้พัดอากาศรอบผิวกาย ซึ่งช่วยให้ความชื้นหายไปเร็วขึ้น ส่งผลให้ลดความร้อนในร่างกายลง

ประโยชน์ของพัดลมระบายอากาศ

    ประโยชน์ของพัดลมระบายอากาศ คือลดความร้อนภายในตัวอาคาร ระบบการระบายอากาศที่ดีจะสามารถช่วยนำอากาศร้อนออกจากตัวอาคารและนำอากาศที่ดีเข้าสู่อาคารได้ หรือสามารถเรียกว่า “การแลกเปลี่ยนอากาศ”

     ประโยชน์อีกข้อนึงทีเราได้คือ ควบคุมคุณภาพของอากาศภายในอาคาร บางครั้งเมื่อมีผู้อาศัยอยู่ในอาคารจำนวนมากอาจทำให้มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) หรือฝุ่นละอองสูงขึ้น และในกรณีโรงงานอุตสาหกรรม บางห้องที่มีก๊าซอันตรายปนเปื้อนอยู่ในอากาศ จำเป็นต้องให้มีการถ่ายเทอากาศเพื่อนำไปบำบัดก่อนนำออกสู่ภายนอกหรือนำกลับมาใช้อีกครั้ง

    ทั้งหมดที่เรากล่าวมานั้นหากท่านได้อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ระบบระบายอากาศภายในอาคาร สามารถติดต่อสอบถามได้ทั้งทาง แฟนเพจของเราหรือช่องทางอื่นๆ ตามด้านล่างได้เลย

ข่าวสารอื่นๆ