วิธีดูแลและบำรุงรักษา เครื่องอัดลมหรือปั๊มลมแบบ OIL FREE

วิธีดูแลและบำรุงรักษา เครื่องอัดลมหรือปั๊มลมแบบ OIL FREE

รับชม/รับฟัง คลิก EP.เทคนิคการเลือกพัดลมฟาร์ม พัดลมอุตสาหกรรม ไปใช้ง่ายๆ EuroVent Blower Official

 

วิธีดูแลและบำรุงรักษา เครื่องอัดลมหรือปั๊มลมแบบ OIL FREE

เช่นเดียวกับอุปกรณ์เครื่องกลไฟฟ้าทั้งหมด เครื่องอัดลมหรือปั๊มลมชนิดโรตารี่แบบ Oil free (Oil-free air compressor) จะต้องมีการดูแลและบำรุงรักษาตามระยะเพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและป้องกันปัญหาการหยุดทำงานของเครื่องอัดลมหรือปั๊มก่อนถึงเวลาอันควร เครื่องจักรและอุปกรณ์ทั้งหมดในระบบอัดลมควรได้รับการซ่อมบำรุงและดูและรักษาจากช่างผู้มีประสบการณ์เพื่อรักษามาตราฐานของกระบวนการผลิต
เครื่องอัดลมชนิดโรตารี่สกรูแบบ Oil free (Oil-free rotary screw air compressor) จำเป็นต้องมีการดูแลและบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ เนี่องจากเครื่องอัดลมหรือปั๊มลมประเภทนี้จะมีแผงควบคุมที่เรียกว่าไมโครโปรเซสเซอร์ (Microprocessor control panel) ซึ่งจะเป็นตัวควบคุม, แสดงผล, และตรวจสอบสถานะของระบบต่างๆ ภายในปั๊มลม
สิ่งที่ควรปฏิบัติเป็นประจำทุกวันสำหรับการดูแลรักษาปั๊มลมเบื้องต้น

1. ตรวจเช็คแผงหน้าจอควบคุมจากห้องควบคุมและจอแสดงผลที่เครื่องเพื่อตรวจสอบค่ามาตราฐานต่างๆ

2. ตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังเพื่อเทียบผลปัจจุบันว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติหรือไม่เพื่อยืนยันการทำงานของเครื่องว่าอยู่ในระดับปกติ

3. การตรวจสอบควรอยู่ระหว่างการดำเนินการเช่น Full load, No load, ระดับแรงดัน และอุณหภูมิของน้ำหล่อเย็น


การตรวจสอบหลังจากการใช้งานไปแล้ว 50 ชั่วโมง 

ควรตรวจสอบการใช้งานที่จำเป็นเพื่อที่ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับการใช้งานตรวจเช็ครายละเอียดอุปกรณ์ต่างๆ ทุกๆ 3,000 ชั่วโมงของการทำงาน โดยสิ่งที่ต้องตรวจสอบจะมีดังนี้

1. สารหล่อลื่นและ filter ต่างๆ

2. ไส้กรองอากาศ

3. Sump breather filter

4. Control line filter

5. Condensate drain value

6. ตรวจสอบสภาพของชิ้นส่วนข้อต่อเพลา


ทำการตรวจเช็คและบันทึกแรงสั่นสะเทือนของเครื่องอัดลมหรือปั๊มลมชนิดโรตารี่สกรูแบบไม่มีน้ำมัน รวมไปถึง Gearbox และมอเตอร์ ควรมีการตรวจเช็ค Inlet ว่าอยู่ในระดับปกติเป็นประจำ


ตรวจสอบเอกสารการผลิตจากทางผู้ผลิตเพื่อขอคำแนะนำด้านการดูแลรักษาในการบำรุงรักษามอเตอร์และส่วนเพิ่มเติมของ Spare parts


............................................................

 สอบถามข้อมูลสินค้า พูดคุยกับวิศวกรแบบ 1 : 1 ได้เลยที่ช่องทาง LineOA : @euroventblower หรือคลิกลิงค์ https://lin.ee/jPbzxsB
• บริการเซอร์วิส ติดตั้งพัดลม โบลเวอร์ทุกชนิดซ่อมบำรุงพัดลม โบลเวอร์ทุกชนิด,  พูดคุยกับทีมวิศวกรเซอรวิสแบบ 1 : 1 ได้เลยที่ช่องทาง LineOA : @tnservice หรือคลิกลิงค์  https://lin.ee/BtsLaub

............................................................

EuroVent - Expertise in Fan & Blower

_

follow us

        

ข่าวสารอื่นๆ