งานวันกุ้งจันทร์ตะวันออก 2019

งานวันกุ้งจันทร์ตะวันออก 2019

19-20 ม.ค. 2562

ทีมการตลาดร่วมกับทีมขายสาขาระยอง(บ่อวิน) เข้าร่วมออกบูธแสดงสินค้า งานวันกุ้งจันทร์ตะวันออก ครั้งที่ 23 ระหว่างวันที่ 19-20/01/62

มีสมาชิกชมรมเข้าร่วมงานประมาณ 200 คน

โดยส่วนมากเป็นผู้ประกอบการบ่อกุ้งในพื้นที่ จ.จันทบุรี , จังหวัดระยอง

สินค้าที่ได้รับความสนใจมาก คือ กลุ่ม Roots blower , Ring blow , Motor & Gear.

หวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะสามารถขยายการขายได้มากขึ้นในพื้นที่ภาคตะวันออก

ข่าวสารอื่นๆ