วิธีต่อสายไฟ พัดลมฟาร์มระบายอากาศ ภายใน 3 นาที

วิธีต่อสายไฟ พัดลมฟาร์มระบายอากาศ ภายใน 3 นาที

รับชม/รับฟัง คลิก EP.วิธีต่อสายไฟ พัดลมฟาร์มระบายอากาศ ภายใน 3 นาที  EuroVent Blower Official

 

บทความนี้เป็นตัวอย่างของ วิธีการเชื่อมต่อสายไฟมอเตอร์เข้ากับเซอร์กิตเบรกเกอร์ สำหรับพัดลมระบายอากาศ ระบบไฟฟ้า 1 เฟส และระบบไฟฟ้า 3 เฟส
เมื่อท่านซื้อพัดลมระบายอากาศ AF series ตามรุ่นและสเปคที่ต้องการแล้ว ทุกๆ ตัวจะมีคู่มือฉบับเล็กๆ ให้ศึกษาง่ายๆ ในคู่มือจะมีภาพประกอบการเชื่อมต่อสายไฟของมอเตอร์ ทั้งแบบ 1 เฟส และ 3 เฟสภาพประกอบ : สายไฟฟ้ามอเตอร์ ของพัดลมระบายอากาศ AF ทุกรุ่น จะเป็นสายแบบเปลือย ความยาว 50 เซนติเมตร


อุปกรณ์ที่ควรเตรียม

    1. พัดลมระบายอากาศ พร้อมสายไฟแบบเปลีอย

    2. เซอร์กิต เบรกเกอร์ สำหรับต่อไฟ 1 เฟส / เซอร์กิต เบรกเกอร์ สำหรับต่อไฟ 3 เฟส

    3. สายไฟพร้อมขั้วปลั๊กเสียบ

    4. ไขควง

 

การต่อไฟสำหรับพัดลมระบายอากาศ ระบบไฟฟ้า 1 เฟส หรือไฟบ้าน 220V.


ภาพประกอบ : การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าพัดลมระบายอากาศ AF เข้ากับเซอร์กิตเบรกเกอร์ ระบบไฟฟ้า 1 เฟส

 

ระบบไฟฟ้า 1 เฟส (Single phase) 1 เฟสจะมีทั้งหมด 2 สาย

    1. สาย L (สีน้ำตาล)

    2. สาย N (สีฟ้า)

    ระบบไฟฟ้า 1 เฟส (Single phase) เป็นระบบไฟที่ใช้กันในบ้านเรือนทั่วไปเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ มีการจ่ายไฟที่เหมาะสมต่อหลอดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้า ระบบไฟ 1 เฟส จะให้แรงดันไฟฟ้าที่ 220-230V ความถี่ไฟฟ้าที่ 50Hz. มีสายจำนวน 2 เส้น เส้นที่มีกระแสไฟฟ้าเรียกว่าสายไฟ หรือสายเฟส หรือเรียกว่าสายเคอร์เรนต์ (current line) สามารถรู้ได้โดยการนำไขควงวัดไฟไปวัดจะมีสัญลักษณ์ไฟสีแดงขึ้น ส่วนอีกเส้นจะเป็นสายที่ไม่มีกระแสไฟเรียกว่าสายนิวทรัล (neutral line) หรือสายศูนย์ แต่เมื่อเวลาใช้งานกับหลอดไฟหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าจำเป็นต้องใช้ร่วมกันทั้ง 2 สายเพื่อให้กระแสไฟฟ้าครบวงจร

    และ สายกราวด์ (สีเขียว/เหลือง) จะเห็นได้จากปลั๊กไฟตามบ้านที่มีช่องเสียบอยู่ 2 ช่อง และมีปลั๊กที่มี 3 ช่องเป็นระบบไฟ 1 เฟสเหมือนกัน แต่ที่มี 3 ช่อง เนื่องจากอีกช่องหนึ่งเป็นช่องที่ต่อกับสายดิน (ground) เพื่อให้กระไฟฟ้าไหลลงดินเมื่อเกิดไฟรั่วเป็นการเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้งานและอุกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ระบบสายดินนี้จะเป็นปลั๊กแบบ 3 ขาซึ่งในต่างประเทศถือเป็นระบบมาตรฐานที่ใช้กันทั่วไป

 

การต่อไฟสำหรับพัดลมระบายอากาศ ระบบไฟฟ้า 3 เฟส หรือไฟโรงงาน 380V.


ภาพประกอบ : การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าพัดลมระบายอากาศ AF เข้ากับเซอร์กิตเบรกเกอร์ ระบบไฟฟ้า 3 เฟส

 

ระบบไฟฟ้า 3 เฟส (Three phase) เฟสจะมีทั้งหมด 3 สาย

    1. สาย L1 (สีน้ำตาล)

    2. สาย L2 (สีดำ)

    3. สาย L3 (สีเทา)

    และ สายกราวด์ (สีเขียว/เหลือง)

    ข้อควรรู้ ลักษณะของสายไฟของมอเตอร์ 3 เฟส ตัวนี้จะไม่มีสายนิวทรัล (neutral line) การต่อไฟให้ดูมาตรฐานของสีในกรณีที่ไม่มีตัวเลขวายมารค์เกอร์ : สีน้ำตาล จะเป็นเฟส 1, สีดำ จะเป็นเฟส 2 และ สีเทาจะเป็นเฟส 3 ให้ดูสีของสายนี้ในการต่อไฟเข้ากับเบรกเกอร์ เพื่อให้พัดลมของเราหมุนถูกทาง

●●● ดูตัวอย่างการเชื่อมต่อสายไฟได้ที่คลิป (นาทีที่ 05:00 น.) >> EP.วิธีต่อสายไฟ พัดลมฟาร์มระบายอากาศ ภายใน 3 นาที  EuroVent Blower Official

 

    สำหรับระบบไฟ 3 เฟส (Three phase) เป็นระบบไฟที่ใช้กันในโรงงานอุตสาหกรรม อาคารพาณิชย์ หรือที่พักอาศัยขนาดใหญ่ เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ จะให้แรงดันไฟฟ้า 380V ความถี่ไฟฟ้าที่ 50Hz. มีสายจำนวน 4 เส้น จัดเป็นเส้นที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านจำนวน 3 เส้น และเส้นที่ไม่มีกระแสไฟฟ้า หรือเรียกว่าสายนิวทรัลจำนวน 1 เส้น เนื่องจากระบบไฟฟ้า 3 เฟส เป็นระบบที่ให้ไฟฟ้าได้มากกว่าระบบไฟ 1 เฟส ถึง 3 เท่า จึงนิยมนำไปใช้กับเครื่องจักรต่างๆใน โรงงานอุตสาหกรรม เพราะเครื่องจักรเหล่านี้มักมีขนาดใหญ่จึงต้องการแรงดันไฟฟ้าที่สูงและการให้แสงสว่างภายในโรงงานพร้อมกันหลายจุด

    ระบบไฟฟ้า 3 เฟส นอกจากจะใช้ในโรงงานแล้ว ยังสามารถนำไปใช้งานกับที่พักอาศัยได้ แต่ต้องเป็นที่พักอาศัยที่มีขนาดใหญ่ ระบบไฟ 1 เฟส อาจไม่เพียงพอจึงจำเป็นต้องใช้ระบบไฟ 3 เฟส แต่การใช้ระบบไฟ 3 เฟส จะมีขั้นตอนในการขอติดตั้งยุ่งยากและค่าใช้จ่ายต่างๆ ค่อนข้างสูง เพราะจะต้องจ่ายทั้งค่าประกันไฟฟ้าและค่าติดตั้ง ทำให้มีค่าใช้จ่ายที่สูงในตอนต้น แต่ในระยะยาวจะสามารถช่วยประหยัดค่าไฟได้มากกว่าการใช้ระบบไฟ 1 เฟส

    การนำระบบไฟฟ้า 3 เฟสมาใช้งาน ไม่สามารถนำมาใช้ได้โดยตรง แต่จะต้องมีการแปลงระบบไฟ 3 เฟส ให้เป็นระบบไฟ 1 เฟสก่อน กล่าวคือการแยกระบบไฟ 3 เฟสออกเป็น 3 ชุดชุดละ 1 เฟส แล้วกระจายไปตามจุดที่มีการใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เน้นเฉลี่ยการใช้ไฟในแต่ละส่วนที่เท่าๆกัน ทำให้กระแสไฟมีความสมดุล สามารถใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้า และการให้แสงสว่างภายในบ้านได้อย่างเหมาะสม การกระจายจุดเฉลี่ยการใช้ไฟฟ้าช่วยให้ประหยัดค่าไฟ เนื่องจากเฟสไฟน้อยจึงไม่ต้องเสียค่าไฟในอัตราที่สูง


............................................................

 สอบถามข้อมูลสินค้า พูดคุยกับวิศวกรแบบ 1 : 1 ได้เลยที่ช่องทาง LineOA : @euroventblower หรือคลิกลิงค์ https://lin.ee/jPbzxsB
• บริการเซอร์วิส ติดตั้งพัดลม โบลเวอร์ทุกชนิดซ่อมบำรุงพัดลม โบลเวอร์ทุกชนิด,  พูดคุยกับทีมวิศวกรเซอรวิสแบบ 1 : 1 ได้เลยที่ช่องทาง LineOA : @tnservice หรือคลิกลิงค์  https://lin.ee/BtsLaub

............................................................

EuroVent - Expertise in Fan & Blower

_

follow us

        

ข่าวสารอื่นๆ