อัตราการไหลของอากาศมีความหมายอย่างไร

อัตราการไหลของอากาศมีความหมายอย่างไร

รับชม/รับฟัง คลิก EP.เทคนิคการเลือกพัดลมฟาร์ม พัดลมอุตสาหกรรม ไปใช้ง่ายๆ EuroVent Blower Official

 

อัตราการไหลของอากาศ มีความหมายอย่างไร?

ก่อนอื่นต้องทราบอัตราการไหลของอากาศ  คือ ปริมาตรของอากาศที่เคลื่อนที่ผ่านจุดใดจุดหนึ่งในหนึ่งหน่วยเวลานะครับ ซึ่งอัตราการไหลของอากาศนี้จะมีความสัมพันธ์กับความเร็วเฉลี่ยของอากาศ และพื้นที่หน้าตัดของจุดที่อากาศเคลื่อนที่ผ่าน

 

ผมจะแสดงให้เห็นภาพชัดเจนขึ้น โดยให้เราทราบว่าสมการความสัมพันธ์ดังกล่าวดังนี้นะครับ

                Q = AV

เรากำหนดให้ Q = อัตราการไหลของอากาศ (ลบ.ม./วินาที)

                A = พื้นที่หน้าตัดของจุดที่อากาศเคลื่อนที่ผ่าน (ต.ร.ม.)

                V = ความเร็วเฉลี่ย (ม./วินาที)

 

ส่วนการที่จะเลือกพัดลมอย่างไรดี ก็ต้องทราบจุดประสงค์ที่เราจะต้องการดูดเป่า ดัน อากาศ ในแต่ละประเภทงาน ก่อนนะครับจะถามผมว่าปริมาตรลมจะได้จริงตามกำหนดหรือไม่ ก็ต้องทำการวัด และทำการคำนวณตามหลักการที่ผมกล่าวมาแล้วข้างต้นนะครับ

Credit: http://www.padlomdee.com


............................................................

 สอบถามข้อมูลสินค้า พูดคุยกับวิศวกรแบบ 1 : 1 ได้เลยที่ช่องทาง LineOA : @euroventblower หรือคลิกลิงค์ https://lin.ee/jPbzxsB
• บริการเซอร์วิส ติดตั้งพัดลม โบลเวอร์ทุกชนิดซ่อมบำรุงพัดลม โบลเวอร์ทุกชนิด,  พูดคุยกับทีมวิศวกรเซอรวิสแบบ 1 : 1 ได้เลยที่ช่องทาง LineOA : @tnservice หรือคลิกลิงค์  https://lin.ee/BtsLaub

............................................................

EuroVent - Expertise in Fan & Blower

_

follow us

        

ข่าวสารอื่นๆ