ทำไมต้องติดพัดลมระบายอากาศหลังคา (Roof Fan)

ทำไมต้องติดพัดลมระบายอากาศหลังคา (Roof Fan)

รับชม/รับฟัง คลิก EP.เทคนิคการเลือกพัดลมฟาร์ม พัดลมอุตสาหกรรม ไปใช้ง่ายๆ EuroVent Blower Official

 

ทำไมต้องติดพัดลมระบายอากาศหลังคา (Roof Fan)

 ปัจจุบันประเทศไทยมีอากาศข้อนค้างร้อน และมีความชื่น สภาพอากาศและอุณหภูมิ ที่เหมาะสมภายในอาคาร เป็นองค์ประกอบที่สำคัญ ที่ช่วยให้การทำงาน หรือประกอบกิจกรรมต่าง ๆ มีประสิทธิภาพ เพราะถ้าอากาศเย็นหรือร้อนเกินไป จะส่งผลเสียต่อสภาพร่างกาย และจิตใจของผู้ปฏิบัติงาน ทำให้คุณภาพของงานลดลงรูป.หลักการทำงานของพัดลมระบายอากาศติดหลังคา


ติดพัดลมเพื่อระบายอากาศ

 การติดพัดลมระบายอากาศบนหลังคา (Roof fans) สามารถควบคุมความร้อน ความชื้น ให้อยู่ในระดับที่ส่งเสริมการทำงานของผู้ปฏิบัติงานให้รู้สึกสบาย ส่งผลให้มีประสิทธิภาพการทำงานที่ดี และในทางตรงกันข้าม หากผู้ปฏิบัติหน้าที่รู้สึกไม่สบายอันเกิดจากความร้อน และความชื้น จะทำให้หงุดหงิด เสียสมาธิ อึดอัด และในที่สุดก็จะมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่อันนำไปสู่ผลผลิตที่ตกต่ำ หรืออาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้


  

รูป.พัดลมระบายอากาศติดหลังคา (Roof fans)


พัดลมกับระบบระบายความร้อน

 การระบายความร้อน ในพื้นที่ปฏิบัติงาน จะช่วยทำให้โรงงานเย็นสบาย คนทำงานก็สบาย เครื่องจักร ก็เดินเครื่องได้อย่างไม่มีปัญหา อัตราการสึกหรอ ต่ำ ทำงานได้อย่างราบรื่น ในโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะมีเครื่องจักร หรือ ขั้นตอนการผลิตสินค้า ที่ก่อให้เกิดความร้อนอยู่แล้ว อาจคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 40% ของปริมาณความร้อนจากอุณหภูมิภายนอก และอีก 30% เป็นปริมาณความร้อนสะสมที่ก่อให้เกิดอุณหภูมิที่สูงขึ้น อีก 30% เป็นความร้อนจากอุณหภูมิภายนอกที่มีผลต่อสภาวะแวดล้อมภายในโรงงาน


 พัดลมระบายอากาศบนหลังคา (Roof fans) จึงมีประโยชน์ในการเป็นตัวช่วยระบายอากาศ โดยดูดอากาศในตัวอาคารออกทำให้มีอากาศใหม่ไหลเวียนเข้ามาแทนที่ ซึ่งจะช่วยลดกลิ่นอับ และความชื้นเนื่องจากมีการไหลเวียนของอากาศใหม่ที่บริสุทธิ์


  

รูป.ภาพแสดงการติดตั้ง พัดลมระบายอากาศหลังคา หน้างานจริง


............................................................

บทความที่เกี่ยวข้อง

 พัดลมระบายอากาศ หลังคา (Roof fan)

 เกร็ดความรู้ พัดลมอากาศไหลตามแนวแกน (AXIAL FLOW FAN)


............................................................

 สอบถามข้อมูลสินค้า พูดคุยกับวิศวกรแบบ 1 : 1 ได้เลยที่ช่องทาง LineOA : @euroventblower หรือคลิกลิงค์ https://lin.ee/jPbzxsB
• บริการเซอร์วิส ติดตั้งพัดลม โบลเวอร์ทุกชนิดซ่อมบำรุงพัดลม โบลเวอร์ทุกชนิด,  พูดคุยกับทีมวิศวกรเซอรวิสแบบ 1 : 1 ได้เลยที่ช่องทาง LineOA : @tnservice หรือคลิกลิงค์  https://lin.ee/BtsLaub

............................................................

EuroVent - Expertise in Fan & Blower

_

follow us

        

ข่าวสารอื่นๆ