• Vacuum Systems


 • โบลเวอร์ แรงดันที่สูง สร้างอัตราการไหลอากาศ 1.02-149.4 cmm. ใช้งานร่วมกับขนาดมอเตอร์ตั้งแต่ 3.237-302.6 kW, สร้างความดัน 1000-8000bar มีระบบหล่อเย็นลูกปืน จารบีคุณภาพสูง อากาศปราศจากน้ำมัน 100% บำรุงรักษาง่าย การทำงานของพัดลมมีเสียงรบกวนน้อย


  ลักษณะโครงสร้าง
  แรงลม และแรงดันสม่ำสมอ ทำให้ระบบของลูกค้าเสถียรมากขึ้น มีระบบหล่อเย็นลูกปืน ทำให้ยืดอายุการใช้งานลองลูกปืน และมอเตอร์ จารบีคุณภาพสูงทำให้มีอายุการใช้งานได้ยาวนานขึ้น, อากาศปราศจากน้ำมัน 100% ทำให้ไม่มีกลิ่นหรือไอน้ำมันในระบบ, บำรุงรักษาง่าย ทำให้ลดภาระของช่างซ่อมบำรุง, เสียงรบกวนต่ำ ทำให้มีความปลอดภัยต่อการทำงาน ลดมลภาวะทางเสียง,

  กรณี ผลิตเครื่องจักร ลูกค้ามั่นใจระบบการทำงานของเครื่องจักร สร้างความเชื่อมั่น, ราคาไม่สูง ทำให้สามารถ ลดต้นทุนในการผลิต และการซ่อมบำรุง

  การประยุกต์การใช้งาน
  เหมาะสำหรับนำไปใช้ในอุตสาหกรรม การผลิตก๊าซชีวภาพ, 
  อุตสาหกรรมแป้ง อาหารสัตว์, น้ำตาล, พลาสติก, ระบบบำบัดน้ำเสีย, ระบบเก็บฝุ่น หลังจากการเผาไหม้,
  อุตสาหกรรมกระดาษ


  _

  follow us