• Ring Blower Norvax

 • • ปั๊มลม ริงโบลเวอร์ แรงดันสูง ใช้เติมอากาศให้กับบ่อบำบัดน้ำเสีย ใช้ไล่ความเปียกชื้น และหยดน้ำในขบวนการผลิตต่างๆ ฯลฯ

  • Ring Blower/ริงโบลเวอร์ นอร์แวกซ์(Norvax)

  แรงดันสูง (จากผู้ผลิตที่มีมาตรฐานสูงด้าน High Pressure Blower จากประเทศไต้หวัน) สามารถดูด-เป่าอากาศได้ในเวลาเดียวกัน โดยใช้ใบพัดในการขับเคลื่อนอากาศ เพื่อดูดอากาศเข้าและ เป่าอากาศออก นิยมใช้ภายในอาคาร โรงงานอุตสาหกรรม

  • Features /Benefit*

   เสียงเงียบ

   กินไฟต่ำ  ให้แรงดันสูง

   ไม่มีละอองน้ำมันเจือปน

   ลูกปืน แบบไม่ต้องบำรุงรักษา

  • Specification*

  ขนาดมอเตอร์ 0.2-18.5 kw.

  - อัตราการไหลอากาศ 40-1,050 m3/h.

  - การทำงานของพัดลมมีเสียงรบกวนน้อย

  - แรงลม และแรงดันสม่ำเสมอ ทำให้ระบบของลูกค้าเสถียรมากขึ้น

  - มีระบบหล่อเย็นลูกปืน ทำให้ยืดอายุการใช้งานลองลูกปืน และ มอเตอร์

  - จารบีคุณภาพสูง ทำให้มีอายุการใช้งานได้ยาวนานขึ้น

  - อากาศปราศจากน้ำมัน 100% ทำให้ไม่มีกลิ่นหรือไอน้ำมันในระบบ

  - บำรุงรักษาง่าย ทำให้ลดภาระของช่างซ่อมบำรุง

  - เสียงรบกวนต่ำ ทำให้มีความปลอดภัยต่อการทำงาน ลดมลภาวะทางเสียง

  - กรณี ผลิตเครื่องจักร ลูกค้ามั่นใจระบบการทำงานของเครื่องจักร สร้างความเชื่อมั่น

  - ราคาไม่สูงทำให้สามารถลดต้นทุนในการผลิต และการซ่อมบำรุง

  - มีให้เลือกใช้ทั้งแบบ Single stage(NVS series) และ Three stage(NVT series)

   

  • ลักษณะการนำไปใช้งานของริงโบลเวอร์ นอร์แวกซ์ (Ring Blower Norvax(Application) ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ

  - โรงงานอุตสาหกรรม เช่น งานลำเลียงอาหาร งานลำเลียงวัสดุด้วยลม งานชุบโลหะ งานเคลือบผิว  งานเตาเผา อุตสาหกรรมที่มีการอบแห้ง งานดูดละอองน้ำ งานตัดฉลาก งานดูดยึดวัสดุ งานระบบทำความเย็น ใช้ระบบการรีดนม การผลิตก๊าซชีวภาพ และนำไปใช้ในอุตสาหกรรม แป้ง อาหารสัตว์ น้ำตาล พลาสติก

  - ด้านการแพทย์ เช่น งานด้านทันตกรรม

  - ด้านสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น งานตัดขอบกระดาษ งานดูดแผ่นฟิล์ม

  - ด้านการเติมอากาศในน้ำ เช่น เติมอากาศอ่างสปา ฟาร์มบ่อกุ้ง บ่อปลา ระบบบำบัดน้ำเสีย

   

  • ประโยชน์ของริงโบลเวอร์ (Ring Blower)

  - ใช้ในงาน เติมออกซิเจน เพื่อเร่งปฎิกริยาเคมี โรงชุบโลหะ

  - ใช้ในงาน เติมอากาศ โดยใช้บ่อบำบัดน้ำเสียฟาร์มสัตว์น้ำ บ่อปลาบ่อกุ้ง แทนเครื่องอัดอากาศแบบเครื่องยนต์

  - งานผสมสารเคมี เช่น ผสมสารเคมีให้เข้ากับน้ำ เร่งปฏิกิริยาเคมี แทนการใช้ใบพัดกวน " STIROR"

  - งานประกอบกับ เครื่องปั๊มสุญญากาศ เพื่อดูดอากาศ เม็ดพลาสติก

  - ใช้ ไล่ความเปียกชื้น และหยดน้ำ โรงงานบรรจุภัณฑ์ และหยดน้ำในขบวนการผลิตต่างๆ

  - ใช้กับโรงงานผลิตเครื่องจักร ซิลค์สกรีน ผลิตหมึกพิมพ์

  - ใช้ในโรงงานฉีดพลาสติก ประกอบกับถัง VACUMM เพื่อทำ DEHYDRATION หรือ เพื่อ ดูดเม็ด พลาสติก หรือ ฝุ่น

   

  • ระบบลมมีความสำคัญกับงานอุตสาหกรรม ที่จะช่วยให้การผลิตเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ทีมงานวิศวกร (Technical Specialist/Engineer/R&D/Service Team) ของเราทุกภาคส่วนมีความชำนาญในการออกแบบพัดลม ติดตั้งพัดลม โบลเวอร์ และคอมเพรสเซอร์ (Installation of fans, blowers and compressors) ให้เหมาะสมกับงานในลักษณะต่างๆ เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพและใช้พลังงานเหมาะสมที่สุด

   

  • หลักการเลือกพัดลมเพื่อนำไปใช้งาน ริงโบลเวอร์ (Ring Blower) ควรพิจารณาเงื่อนไขอื่นๆ ประกอบด้วย เช่น

  - ตัวมอเตอร์มีแรงม้า (HP หรือ KW) เหมาะสมที่จะนำไปใช้งานหรือไม่

  - การติดตั้ง /พื้นที่ติดตั้ง

  - ลักษณะของอากาศ (อากาศสะอาดอากาศปนฝุ่น) /อัตราการไหลของอากาศสูงสุด (Max Air Flow)

  อัตราดูด-เป่าอากาศสูงสุด (VACUUM , PRESSURE)

  - อุณหภูมิที่ใช้งาน (Operation Temperature)

  - ลักษณะการขับเคลื่อน (Belt drive, Direct Drive)

  ค่าความแตกต่างของแรงดันคงที่ (Difference Static Pressure)

  ค่าความเร็วของรอบพัดลม (Fan Speed)

  - ค่าอัตราการไหลของลม หรือปริมาณลมที่ใช้งาน (Capacity (Flow Rate))

  - นำไปใช้งานกับระบบ ขั้นตอนไหน (Process)

   

  อย่างไรก็ตาม การเลือกใช้พัดลมควรมีการปรึกษากับบริษัทผู้ผลิตเพื่อให้ได้ข้อมูลอย่างถูกต้อง ตามเส้นคุณลักษณะ (Fan Performance) และข้อจำกัดของการใช้งาน (Operation limitation)


  _

  follow us