• Hot air fans

  • พัดลมออกแบบพิเศษ เพื่อกระบวนการอบความร้อน

    การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด-19) แรงผลักดันให้ 'ธุรกิจถุงมือยาง' มีอัตราการเติบโต 'ก้าวกระโดด' สัญญาณดังกล่าว บ่งชี้ว่าในอนาคตการดูแลด้านสุขอนามัยถือเป็นเรื่องสำคัญของทั่วโลก ! และกระจายเข้าไปในหลากหลายอุตสาหกรรมไม่เพียงแค่วงการแพทย์เท่านั้น สะท้อนผ่านความต้องการ (ดีมานด์) เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงปี 2559-2562 ความต้องการใช้ถุงมือยางมีการเติบโตเฉลี่ย 12.2% ต่อปี หรือจากระดับ 2.12 แสนล้านชิ้น มาอยู่ที่ 3 แสนล้านชิ้น และจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้การดูแลด้านสุขอนามัยเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งส่งผลบวกต่อธุรกิจการผลิตถุงมือยาง

    ในกระบวนการผลิตถุงมือยาง เกรดที่ใช้ในการแพทย์ โดยเฉพาะกระบวนการอบความร้อน พัดลมอุตสาหกรรม EuroVent ได้มีการพัฒนาและออกแบบให้ตรงความต้องการพื้นฐาน คือควบคุมปริมาณลม และแรงดันให้เป็นไปอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งมีการปรับปรุงประสิทธิภาพให้สูงกว่าพัดลมทั่วไป คือ ใช้พลังงานลดลง อีกทั้งมีการติดตั้งฉนวนทนความร้อนเพื่อลดการสูญเสียความร้อนไปพร้อมกับพัดลมเพื่อความสะดวกในการใช้งาน รวมถึงการออกแบบให้พัดลมสามารถถอดประกอบโดยไม่ต้องรื้อตัวเสื้อหรือฉนวน ทำให้ง่ายในการบำรุงรักษาเป็นอย่างมาก

    EuroVent Blower ได้ Supply พัดลมสำหรับอุตสาหกรรมผลิตถุงมือไปแล้วมากกว่า 2,000 ชุด โดยติดตั้งใช้งานที่โรงงานถุงมือชั้นนำทั้งในประเทศไทย มาเลเซีย เวียดนาม ประเทศแถบแอฟริกา และยุโรป เป็นการยืนยันถึงคุณภาพและความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์และการบริการ